Η ΑΚΕΚ σας προσφέρει μια πληθώρα προϊόντων, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν ποικιλοτρόπως για να καλύψουν τις ιδιαιρότητες κάθε κατασκευής. Μέσα από την έρευνα και την εμπειρία μας, σας προτείνουμε 7 βασικούς συνδυασμούς υλικών για εξωτερική τοιχοποιία.

•Πλατάρι-Πλατάρι (Διπλή Τοιχοποιία)
•Πλατάρι-Δωδεκάοπο (Διπλή τοιχοποιία)
•Πλατάρι-Τουβλέτα 15/20 1ος τρόπος (Διπλή Τοιχοποιία)
•Πλατάρι-Τουβλέτα 15/20 2ος τρόπος (Διπλή Τοιχοποιία)
•Πλατάρι-Ορθομπλόκ 20 (Διπλή Τοιχοποιία)
•Ορθομπλόκ 20 (Μονή Τοιχοποιία)
•Ορθομπλοκ 25 (Μονή Τοιχοποιία)
•Ορθομπλοκ 30 (Μονή Τοιχοποιία)


Πλατάρι-Πλατάρι (Διπλή Τοιχοποιία)

Πλατάρι-Πλατάρι

ΑρχήΠλατάρι-Δωδεκάοπο (Διπλή Τοιχοποιία)

Πλατάρι-Δωδεκάοπο

ΑρχήΠλατάρι-Τουβλέτα 15/20 1ος Τρόπος (Διπλή Τοιχοποιία)

Πλατάρι-Τουβλέτα15/20

ΑρχήΠλατάρι-Τουβλέτα 15/20 2ος Τρόπος (Διπλή Τοιχοποιία)

Πλατάρι-Τουβλέτα15/20

ΑρχήΠλατάρι-Ορθομπλόκ 20 (Διπλή Τοιχοποιία)

Πλατάρι-Ορθόμπλοκ 20

ΑρχήΟρθομπλόκ 20 (Μονή Τοιχοποιία)

Ορθόμπλοκ 20

ΑρχήΟρθομπλόκ 25 (Μονή Τοιχοποιία)

Ορθόμπλόκ 25

Αρχή
Ορθομπλόκ 30 (Μονή Τοιχοποιία)

Ορθόμπλόκ 30

Αρχή

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv