Η εσωτερική τοιχοποιία, παραδοσιακά προσπαθεί να καταλάβει όσον το δυνατό λιγότερο ωφέλιμο χώρο στην κάλυψη ενός κτιρίου, παραγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μία συμπαγής κατασκευή αυξημένου όγκου. Η Α.Κ.Ε.Κ. σας προτείνει λύσεις εσωτερικής τοιχοποιίας οι οποίες με μικρές απώλειες χώρου και μικρό κόστος σας παρέχουν πολλαπλά οφέλη.

Εάν το πάχος των εσωτερικών τοίχων αυξηθεί από 8 cm σε 12 ή 15 cm, επιβαρύνεται ελάχιστα η χρηστικότητα του χώρου καθώς αφαιρούνται το πολύ 2 έως 3,5 cm από το διαθέσιμο χώρο κάθε πλευράς ενός δωματίου. Το οικονομικό κόστος είναι πολύ μικρό, καθώς δεν επιβαρύνεται ο κατασκευαστής με επιπλέον εργατικά, ούτε αυξάνεται το κόστος των επιχρισμάτων και των χρωματισμών.

Η αύξηση αυτή του όγκου αυξάνει τη ασφάλεια της οικοδομής, ενισχύοντας την σταθερότητα της κατασκευής. Ταυτόχρονα ενισχύεται η ενεργειακή αυτονομία κάθε χώρου, μειώνονται οι απώλειες ψύξης/θέρμανσης και αυξάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται το μικροκλίμα και σε συνδυασμό με την αυξημένη ηχομόνωση που προσφέρει η λύση αυτή βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής.

Δωδεκάοπο

Δωδεκάοπο


Τουβλέτα 15/20

Τουβλέτα 15/20

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv