Ρωμαϊκό        ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: Μήκος :  410 mm
Πλάτος:  240 mm
Τεμάχια/m2:                14
Βάρος:                3250 gr
Υδατοστεγανότητα:                >20 h
Αντοχή στον παγετό:                150 c

 

 

 

 

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv