ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ                   ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΚΑΛΥΠΤΡΑ
 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

 

 

ΚΟΡΥΦΗ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΥΦΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΟΡΥΦΗ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΥΦΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ ΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ               ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ             ΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΔΕΞΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΠΛΕΥΡΙΚΟ
ΔΕΞΙ
ΠΛΕΥΡΙΚΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣΓραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv