Τα μεταλλικά πρέκια έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται με τους οπτόπλινθους της σειράς Μινωικό - ΟρθομπλόκΗ χρήση τους είναι να φέρουν την υπερκείμενη τοιχοποιία των εξωτερικών και εσωτερικών ανοιγμάτων. Διατίθενται σε διάφορα μήκη.
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 845-2:2003
  • Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής, βαμμένο ηλεκτροστατικά για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης
  • Πιστοποιημένα με δήλωση CE
  • Ευκολία ταχύτητα και οικονομία στην κατασκευή

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv