Βασικό συστατικό στην επιτυχή πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η υγιής σχέση που έχουμε αναπτύξει με την κοινωνία.

Κύριο μέλημα μας είναι η διασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική, στην κοινωνική και στην περιβαλλοντική επίδραση των δραστηριοτήτων μας.

Στον άξονα αυτό, παράγουμε και προσφέρουμε στην κοινωνία μας ποιοτικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φυσικές πρώτες ύλες, μέσα από τυποποιημένες διαδικασίες και αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Ταυτόχρονα έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες και μηχανισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση αποβλήτων και ρύπων.

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv