ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
doublecurve
Διαστάσεις σε cm 9Χ11,5Χ24
Ανοχή Διαστάσεων ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0°
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 2130 gr
Βάρος / m 21,3 Kg
Ανοχή Βάρους ± 2,0%
Όγκος (Φαινόμενος) 2484 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) 857
Υδαταποροφητικότητα 15,0% (±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C
Συντ.Θερμ. Αγωγωγιμότητος 0,82 Kcal / (h m °C)
ΑΝΤΟΧΗ
Σε Κάμψη 20,4 N/mm²
Σε Απότριψη 1204 mm3
Σκληρότητα ΜΟHS-6
Σε Οξέα Ανθεκτικό
Σε Αλκάλια Ανθεκτικό
Παγετό Ανθεκτικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μονάδα Πώλησης Τεμάχιο
Tεμ / Παλέτα 320
Βάρος Παλέτας σε Kg 693
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τεμ / m 10

 

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv