ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
corner
Διαστάσεις σε cm 6Χ11,5Χ24 9Χ11,5Χ24
Ανοχή Διαστάσεων ± 2,0% ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9% ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0° 90° ± 1,0°
     
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 535 gr 800 gr
Βάρος / m 8 Kg 8 Kg
Ανοχή Βάρους ± 2,0% ± 2,0%
Όγκος (Φαινόμενος)
383 cm³ 574 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) 1396 1393
Υδαταποροφητικότητα 15,0% (±3,0%) 15,0% (±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C 7 E-6 / °C
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C)
0,82
0,82
     
ΑΝΤΟΧΗ
 
Σε Κάμψη
20,4 N/mm² 20,4 N/mm²  
Σε Απότριψη
1204 mm3 1204 mm3  
Σκληρότητα ΜΟHS-6 ΜΟHS-6  
Σε Οξέα Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
Σε Αλκάλια Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
Παγετό Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
 
Μονάδα Πώλησης Τεμάχιο Τεμάχιο  
Τεμάχία / Χαρτοκιβώτιο 60 40  
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 20 20  
Tεμ / Παλέτα 1200 800  
Βάρος Παλέτας σε Kg 661 659  
Όγκος Παλέτας 0,827 m3 0,827 m3  
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) 799 796  
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) 2 2  
       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Τεμ / m 15 10  
Κατανάλωση κόλλας
1,5 lt/m 1,5 lt/m  

 

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv