ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  cottotile
Διαστάσεις σε cm 25Χ25
Ανοχή Διαστάσεων ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0°
   
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 1470 gr
Βάρος / m² 23,5 kg
Ανοχή Βάρους ± 2,0 %
Όγκος (Φαινόμενος) 875 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) 1680
Υδαταποροφ. (EN-99,AIII) 15,0% (±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C
Συντ.Θερμ.Αγωγιμότητος 0,82 Kcal / (h m °C)  
   
ΑΝΤΟΧΗ  
Σε Κάμψη (EN-100) 20,4 N/mm²  
Σε Απότριψη (EN-102) 1204 mm3  
Σκληρότητα (EN-101) ΜΟHS-6  
Σε Οξέα (EN-105) Ανθεκτικό  
Σε Αλκάλια (EN-105) Ανθεκτικό  
Παγετό (EN-202) Ανθεκτικό  
     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
Μονάδα Πώλησης  
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 16  
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 48  
Tεμ/Παλέτα 765  
Βάρος Παλέτας σε Kg 1153  
Όγκος Παλέτας 0,827 m3  
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) 1394,2  
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) 2  
     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Τεμ / m² 16  
Κατανάλωση Τσιμεντοκονίας 30 lt/m²  
Κατανάλωση Κόλλας 5 lt/m²  

 

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv