Τα πλακίδια μόνωσης από Φυσικό Cotto αποτελούν την ιδανική λύση για μόνωση, συνδυάζοντας την εξαιρετική ποιότητα του Φυσικού Cotto και την πολύ καλή τιμή του.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ cottotile
Διαστάσεις σε cm 25Χ25
Ανοχή Διαστάσεων ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0°
   
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 1470 gr
Βάρος / m² 23,5 kg
Ανοχή Βάρους ± 2,0 %
Όγκος (Φαινόμενος) 875 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) 1680
Υδαταποροφ. (EN-99,AIII) 15,0% (±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C) 0,82 Kcal / (h m °C)
   
ΑΝΤΟΧΗ
Σε Κάμψη (EN-100) 20,4 N/mm²
Σε Απότριψη (EN-102) 1204 mm3
Σκληρότητα (EN-101) ΜΟHS-6
Σε Οξέα (EN-105) Ανθεκτικό
Σε Αλκάλια (EN-105) Ανθεκτικό
Παγετό (EN-202) Ανθεκτικό
   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μονάδα Πώλησης
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 16
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 48
Tεμ/Παλέτα 765
Βάρος Παλέτας σε Kg 1153
Όγκος Παλέτας 0,827 m3
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) 1394,2
Μέγιστο Υψος Αποθήκευσης (παλέτες) 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τεμ / m² 16
Κατανάλωση Τσιμεντοκονίας
30 lt/m²
Καταναλωση Κόλλας 5 lt/m²

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv