Άρθρα

Tρόποι Εφαρμογής-Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πάχος Τοίχου 8 cm
• Πάχος Τοίχου 19 cm
   
Λήψεις
downarrow • Τρόποι Εφαρμογής  (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)

 

 

 

  

 Πάχος Τοίχου 8 cm


 

 

 

Αρχή

 

  

 

 

 Πάχος Τοίχου 19 cm


 

 

Αρχή

 

 

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv