Στην ΑΚΕΚ έχουμε επενδύσει στην Πράσινη Τεχνολογία. Η παραγωγή των προϊόντων μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την εξαγωγή του τελικού προϊόντος.

Η νέα μονάδα μας που κατασκευάστηκε το 2011 διαθέτει πρωτοποριακά συστήματα, τα οποία δίνουν έμφαση στην χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην συλλογή της σκόνης που παράγεται κατά την άλεση και λείανση και στο φιλτράρισμα με ειδικά φίλτρα των αερίων που παράγονται από τη λειτουργία του φούρνου όπτησης.

Επίσης εφαρμόζεται μεγάλης κλίμακας ανακύκλωση σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Τα στερεά απόβλητα είναι φυσικά υλικά τα οποία ανακυκλώνονται άμεσα, με τη επαναδιοχέτευση τους στην παραγωγική διαδικασία. Τα μοναδικά απορρίμματα που δημιουργούνται είναι υπολείμματα υλικών συσκευασίας τα οποία όλα συλλέγονται και οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv