Η παραγωγή των προϊόντων μας γίνεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας που κατασκευάστηκαν το 2011 και στηρίζεται σε πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Τα στάδια της παραγωγής είναι τα ακόλουθα:

1. Εξόρυξη της πρώτης ύλης.

2. Επεξεργασία της πρώτης ύλης και μορφοποίηση του προϊόντος.

3. Ξήρανση των τούβλων.

4. Ψήσιμο των τούβλων.

5. Συσκευασία και αποθήκευση.

Σε όλα τα στάδια της παραγωγής πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος για να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας.

akekflowchart

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv