Το τούβλο είναι ένα από τα παλαιότερα οικοδομικά υλικά, 100% φυσικό προϊόν και αποτελεί την ιδανική λύση για την δόμηση τόσο για τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει σε σχέση με τα υπόλοιπα υλικά δόμησης είναι τεράστια και εμφανίζονται στους παρακάτω τομείς:

 

1. Μικροκλίμα

2. Ασφάλεια Κατασκευής- Προστασία από σεισμούς

3. Πυρασφάλεια

4. Θερμική μόνωση

5. Ασφάλεια από υγρασία

6. Ακουστική προστασία / ηχομόνωση

7. Μεταβλητότητα κατά τη χρήση

8. Ακτινοβολία

9. Οικονομία –εξοικονόμηση ενέργειας

10. Φιλικό προς το Περιβάλλον

 

1. Μικροκλίμα

Η δόμηση με τούβλο βοηθάει στη δημιουργία μικροκλίματος εντός του κτιρίου το οποίο επιδρά θετικά στην υγεία και στη διάθεση του ανθρώπου. Τα τούβλα έχουν πολύ καλή θερμική συμπεριφορά, εξισορροπώντας τη θερμοκρασία κάθε εποχής, εξασφαλίζοντας ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Το τούβλο αποτελεί επίσης ρυθμιστή της υγρασίας, απορροφώντας την από τον αέρα όταν αυτή πλεονάζει και επιστρέφοντας την, όταν υπάρχει ξηρότητα. Υπερτερεί στην ποιότητα κλίματος που προσφέρει σε σχέση με άλλα δομικά υλικά τα οποία συχνά υποφέρουν από υγρασία το χειμώνα και υπερθέρμανση το καλοκαίρι.


Αρχή


2. Ασφάλεια Κατασκευής- Προστασία από σεισμούς

Η αντοχή σε θλίψη των τούβλων είναι γενικά υψηλή και αρκετά υψηλότερη από την απαιτούμενη σε τοιχοποιία. Οι τοίχοι από τούβλα έχουν μεγάλη αντοχή σε οριζόντια φορτία, όπως των σεισμών. Σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας παίζει η μάζα της τοιχοποιίας και σε αυτόν τον τομέα η τοιχοποιία από τούβλα έχεις σαφές πλεονέκτημα σε σχέση με εναλλακτικές μορφές δόμησης. Τα τούβλα έχουν μεγάλη μηχανική αντοχή και στερεότητα ενισχύοντας τον σκελετό της οικοδομής και αυξάνοντας την ασφάλεια της κατασκευής.


Αρχή


3. Πυρασφάλεια

Τα τούβλα είναι ένα υλικό με εξαιρετική αντοχή στη φωτιά και κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία πυραντίστασης. Κατά την καύση του δεν εκλύει τοξικές επιβλαβείς ουσίες ή αέρια. Ένας τοίχος από οπτόπλινθους πάχους 12 cm εξασφαλίζει πυραντίσταση 180 λεπτών και ένας τοίχος 19 cm έχει πυραντίσταση 240 λεπτών. Επί πλέον δεν υφίστανται δομική βλάβη κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς διατηρώντας τις ιδιότητες του μετά από την επισκευή του κτιρίου.


Αρχή


4. Θερμική μόνωση

Η πολύ καλή θερμική συμπεριφορά των τούβλων, προσφέρει θερμική μόνωση στον χώρο ελαχιστοποιώντας τις απώλειες ενέργειας. Τα τούβλα έχουν μοναδικές ιδιότητες μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα επιτρέποντας στο σπίτι να αναπνέει. Τα τούβλα λειτουργούν ως ταμιευτήρες θερμικής ενέργειας και υγρασίας αποδίδοντας τις βαθμηδόν και όταν απαιτείται, ώστε να διατηρείται ισορροπία στο χώρο. Το σπίτι διατηρείται ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι προσφέροντας ένα φιλικό προς τον άνθρωπο περιβάλλον διαβίωσης.


Αρχή


5. Ασφάλεια από υγρασία

Οι τοίχοι από τούβλα μπορούν επίσης να αντέχουν στον διαποτισμό από νερό λόγω πλημμύρας ή λόγω θραύσεως σωλήνων χωρίς να υποστούν καμία βλάβη.


Αρχή


6. Ακουστική προστασία / ηχομόνωση

Τα τούβλα έχουν ηχοαπορροφητικές ικανότητες. Η ηχομόνωση ενός τοίχου εξαρτάται από την μάζα του. Κατά συνέπεια τα κτίρια με συμπαγή δομή, όπως εκείνα από τούβλα, έχουν μια πολύ καλύτερη ακουστική συμπεριφορά από εκείνα που είναι χτισμένα με ελαφρά υλικά, προσφέροντας προστασία από θορύβους που προέρχονται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.


Αρχή


7. Μεταβλητότητα κατά τη χρήση

Τα κτίρια από τούβλα μπορούν επίσης να μεταβάλλονται σχετικά εύκολα, όταν οι ανάγκες στέγασης υπαγορεύουν αλλαγές στη διαρρύθμιση των κτιρίων, τόσο κατά την φάση της κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια της ζωής τους.


Αρχή


8. Ακτινοβολία

Τα τούβλα παράγονται από καθαρά φυσικά προϊόντα, δεν περιέχουν τοξικά υλικά και δεν εκπέμπουν ακτινοβολία, επιβαρύνοντας μακροπρόθεσμα τον ανθρώπινο οργανισμό.


Αρχή


9. Οικονομία –εξοικονόμηση ενέργειας

Το κτίσιμο με τούβλα αποτελεί συμφέρουσα επιλογή αφού προσφέρει υψηλής ποιότητας κατασκευή με χαμηλό κόστος. Το τούβλο έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 100 ετών και το κόστος κατασκευής είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα δομικά υλικά. Η θερμική συμπεριφορά του βοηθάει στη δημιουργία ενός μικροκλίματος φιλικού προς τον ανθρώπινο οργανισμό και αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις δαπάνες για ψύξη/θέρμανση.


Αρχή

 

10. Φιλικό προς το Περιβάλλον

Το τούβλο είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται από καθαρά φυσικές πρώτες ύλες, αργιλόχωμα και νερό. Η εξαγωγή του αργιλοχώματος γίνεται με αειφόρο τρόπο παρέχοντας τη δυνατότητα αποκατάστασης του χώρου εξόρυξης.

Η παραγωγή τούβλων δεν δημιουργεί απόβλητα που να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Τα μόνα απορρίμματα που δημιουργούνται είναι τα υπολείμματα των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται, τα οποία ανακυκλώνονται.

Ο κύκλος ζωής του τούβλου είναι πολύ μεγάλος ξεπερνώντας τα 100 χρόνια, οπότε η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις παραγωγές διοξειδίου του άνθρακα είναι ελάχιστες. Τέλος όταν σταματήσει να χρησιμοποιείται και απορριφθεί, απορροφάται πλήρως από το περιβάλλον, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, καθώς τα συστατικά του είναι φυσικά στοιχεία.


Αρχή

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv