orthmplok30
               

orthmplok25

orthmplok20

fporthoblok12

ΜΙΝΩΙΚΟ
ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ 30

ΜΙΝΩΙΚΟ
ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ 25

ΜΙΝΩΙΚΟ
ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ 20

ΜΙΝΩΙΚΟ
ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ 12

 

   

platari

touvleta20

dodekaopo

fporthotrypo

ΠΛΑΤΑΡΙ

ΤΟΥΒΛΕΤΑ 20

ΔΩΔΕΚΑΟΠΟ

ΟΡΘΟΤΡΥΠΟ

 exaopo

enniaopo

 

 

ΕΞΑΟΠΟ

ΕΝΝΙΑΟΠΟ

 

 

ΑΚΕΚ ΑΕ

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv