Στην προσπάθεια μας για να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερα προϊόντα, δίνουμε έμφαση στη διαρκή έρευνα για την βελτίωση και εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής και των προϊόντων μας.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας μας αυτής, είναι η απόκτηση από την εταιρία μας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδειγμάτων χρησιμότητας

1906-2012
Μια Μεγάλη κρητική ιστορία, μια μεγάλη κρητική διαδρομή

1906-2012-Μια μεγάλη κρητική ιστορία, μια μεγάλη κρητική διαδρομή

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv